VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

4.3.2011 Makroekonomie B - #2 (01:56:55)  [414MB]
Sada: Makroekonomie B
Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.