VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

17.3.2011 Peníze, banky a finanční trhy - #3 (01:27:59)  [230MB]
Sada: Peníze, banky a finanční trhy
Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.