VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

13.5.2020 Konkurenceschopnost firmy – mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti - #3 (00:22:04)  [68MB]
Sada: Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek