VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

25.5.2020 Basics of economics - #1 (00:14:14)  [43MB]
Sada: Cizojazyčná příprava AJ 4
PhDr. Janusz Karpeta
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek