VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

9.3.2011 Matematika - #2 (01:02:50)  [271MB]
Sada: Matematika
Mgr. Radmila Stoklasová, Ph.D.