VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

10.6.2020 Ukončení jednání - #3 (00:16:07)  [334MB]
Sada: Nácvik vedení poradenského rozhovoru
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Přílohy videa
soubory