VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

21.2.2011 Kvantitativní metody B - #1 (01:12:10)  [198MB]
Sada: Kvantitativní metody B
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.