VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

7.3.2011 Kvantitativní metody B - #3 (01:20:02)  [299MB]
Sada: Kvantitativní metody B
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.