VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

14.3.2011 Kvantitativní metody B - #4 (01:27:20)  [246MB]
Sada: Kvantitativní metody B
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.