VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

21.3.2011 Kvantitativní metody B - #5 (01:27:03)  [225MB]
Sada: Kvantitativní metody B
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.