VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

4.4.2011 Kvantitativní metody B - #7 (01:26:46)  [260MB]
Sada: Kvantitativní metody B
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.