VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

16.5.2011 Kvantitativní metody B - #10 (01:16:08)  [202MB]
Sada: Kvantitativní metody B
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.