VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

3.11.2010 Mikroekonomie B - #7 (00:49:54)  [184MB]
Sada: Mikroekonomie B
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.