VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

10.11.2010 Mikroekonomie B - #8 (02:15:18)  [382MB]
Sada: Mikroekonomie B
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.