VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

1.11.2010 Ekonomicko-matematické metody - #5 (00:52:50)  [205MB]
Sada: Ekonomicko-matematické metody
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.