VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

8.11.2010 Ekonomicko-matematické metody - #6 (01:29:36)  [224MB]
Sada: Ekonomicko-matematické metody
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.