VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

8.11.2010 Kvantitativní metody A - #6 (01:16:46)  [275MB]
Sada: Kvantitativní metody A
Mgr. Radmila Stoklasová, Ph.D.