VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

17.10.2012 Mikroekonomie - #3 (00:47:10)  [97MB]
Sada: Mikroekonomie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
1. část