VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

29.10.2010 Nauka o podniku – přednášky - #5 (01:31:23)  [257MB]
Sada: Nauka o podniku – přednášky
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
přednášky