VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

5.11.2010 Nauka o podniku – přednášky - #6 (01:26:21)  [322MB]
Sada: Nauka o podniku – přednášky
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
přednášky