VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

17.10.2012 Mikroekonomie - #4 (01:10:27)  [152MB]
Sada: Mikroekonomie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
2. část – zastupuje Ing. Tomáš Verner