VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

4.11.2010 Nauka o podniku – semináře - #5 (01:29:18)  [362MB]
Sada: Nauka o podniku – semináře
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
semináře