VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

11.11.2010 Nauka o podniku – semináře - #6 (01:15:47)  [315MB]
Sada: Nauka o podniku – semináře
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
semináře