VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

1.11.2010 Právo - #5 (00:47:13)  [166MB]
Sada: Právo
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.