VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

8.11.2010 Právo - #6 (00:43:09)  [114MB]
Sada: Právo
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.