VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

2.11.2010 Správní řízení - #3 (01:12:19)  [292MB]
Sada: Správní řízení
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.