VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

4.11.2010 Etika pro U3V - #4 (01:24:48)  [263MB]
Sada: Etika pro U3V
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D.
Středověká etika – křesťanská etika aneb Někdo se dívá a není to Sharon Stone