VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

12.11.2010 Etika pro U3V - #6 (01:20:58)  [230MB]
Sada: Etika pro U3V
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D.
Současná etika aneb džíny v mekáči