VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

4.6.2004 OPF Moodle seminář č. 1 - #1 (01:14:15)  [299MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Roman Foltyn
Seznámení se s Moodle