VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

30.6.2004 OPF Moodle seminář č. 2 - #2 (01:48:24)  [453MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Roman Foltyn
První kroky s Moodle