VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

7.7.2004 OPF Moodle seminář č. 3 - #3 (02:00:32)  [501MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Roman Foltyn
Vkládání studijních materiálů, testů, apod.