VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

10.10.2004 OPF Moodle seminář č. 4 - #4 (01:33:22)  [388MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Roman Foltyn
Pro tutory