VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

13.10.2005 Seminář na OPF - #6 (00:30:16)  [122MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Roman Foltyn
2. část