VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

21.10.2005 Seminář VIRTUNIV v Opavě - #12 (00:03:11)  [13MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Helena Kolibová, František Koliba
5. část