VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

MERLINGO - tvorba a publikace multimediálních vzdělávacích objektů s podporou vícedruhových médií

31.1.1991 Základy znakové řeči (pozdrav, oslovení, číslovky, časování, ...) - #1 (00:23:12)  [126MB]
Sada: Základní kurz znakové řeči
Jana Kubicová