VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

MERLINGO - tvorba a publikace multimediálních vzdělávacích objektů s podporou vícedruhových médií

31.1.1991 Výrazy v souvislosti s kalendářem - #6 (00:18:44)  [102MB]
Sada: Základní kurz znakové řeči
Jana Kubicová