VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

4.1.2013 Sledování tělesné teploty elektronickým čelním teploměrem. Měření výšky a hmotnosti. - #7 (00:02:24)  [31MB]
Sada: Ošetřovatelské postupy 1
Hana Heiderová, Zuzana Hlubková
ASM001