VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

24.1.2013 Německá syntax - #9 (00:47:56)  [253MB]
Sada: Německá syntax
Dr. Phil. Veronika Kotůlková