VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

1.11.2012 Obecná ekonomie I. - #10 (01:18:11)  [106MB]
Sada: Obecná ekonomie I.
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
1. část