VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

18.2.2013 Finance - #1 (00:39:49)  [96MB]
Sada: Finance
Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Zastupuje Ing. Pavla Vodová, Ph.D.