VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

1.11.2012 Obecná ekonomie I. - #11 (00:43:27)  [60MB]
Sada: Obecná ekonomie I.
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
2. část