VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.3.2013 Makroekonomie - #3 (01:05:24)  [144MB]
Sada: Makroekonomie
Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
1. část