VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

26.9.2012 Mikroekonomie - #1 (00:40:36)  [103MB]
Sada: Mikroekonomie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.