VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

18.3.2013 Finance - #5 (01:23:15)  [255MB]
Sada: Finance
Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.