VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

20.3.2013 Matematika v ekonomii - #5 (01:23:26)  [198MB]
Sada: Matematika v ekonomii
Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D.