VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.11.2012 Anglická fonetika - #3 (00:51:20)  [264MB]
Sada: Anglická fonetika
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.