VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

19.4.2013 Správní řízení - #9 (00:35:08)  [64MB]
Sada: Správní řízení
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.