VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

25.4.2013 Obecná ekonomie II. - #16 (01:11:22)  [123MB]
Sada: Obecná ekonomie II.
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
2. část