VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

25.4.2013 Anglická fonetika - #8 (00:32:05)  [79MB]
Sada: Anglická fonetika
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.