VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

17.5.2013 Veřejná správa - #3 (01:03:23)  [87MB]
Sada: Veřejná správa
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.